Eğitim Koçluğu

Anasayfa Hizmetlerimiz Eğitim Koçluğu

Öğrencinin var olan potansiyelini tanımasını sağlamak ve ortaya çıkarmak için eğitim koçluğu modeli oluşturulmuştur. Burada amaç öğrencinin gelişimini sağlamaktır. Rehberlik öğrencinin kendi isteği esas alınarak yapılan görüşmedir. Çünkü bu sistemde gelişimini sağlamak isteyecek olan öğrencidir ve bu süreçte sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Koç , öğrencinin yanında olan rehber niteliği taşımaktadır. Öğrencinin kendisini tanımasına, bu süreçte hedef belirlemesine yardımcı olacak görüşmeler ve etkinlikler yapmaktadır. Öğrenci ve koç arasında karşılıklı güven ve gönüllülük üzerine inşa edilen gelişim sürecidir.

Eğitim koçu öğrencimizin özelliklerini göz önünde bulundurarak bireyin;

Okul başarısını takip etme ve arttırmasına,

Sınav başarısını takip etme ve yükseltme,

Sınavla ilgili kaygılarını minimize etme,

Aile içi iletişimde yaşanan sorunların azalması konusunda yardımcı olma,

Arkadaş ilişkileri ve sosyal iletişimlerinin sağlıklı gelişimine yardımcı olma,

Sosyal ve kültürel sanatsal faaliyetlere karşı ilgisini arttırma ve teşvik etme,

İlgi ve yetenekleri tespit ederek etkilemeye çalışmadan mesleki yönlendirme yapma,

Etkili çalışma ve sağlıklı yaşam temalı zaman yönetimi için etkin izleme yapma.

Eğitim koçu öğrencimizin özelliklerini göz önünde bulundurarak bireyin;

Okul başarısını takip etme ve arttırmasına,

Sınav başarısını takip etme ve yükseltme,

Sınavla ilgili kaygılarını minimize etme,

Aile içi iletişimde yaşanan sorunların azalması konusunda yardımcı olma,

Arkadaş ilişkileri ve sosyal iletişimlerinin sağlıklı gelişimine yardımcı olma,

Sosyal ve kültürel sanatsal faaliyetlere karşı ilgisini arttırma ve teşvik etme,

İlgi ve yetenekleri tespit ederek etkilemeye çalışmadan mesleki yönlendirme yapma,

Etkili çalışma ve sağlıklı yaşam temalı zaman yönetimi için etkin izleme yapma.