Özel Kurum Danışmanlığı

Anasayfa Hizmetlerimiz Özel Kurum Danışmanlığı
  • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
  • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi
  • Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Satandartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’sine uygun
  • Özel kurum açma, takip işlemleri
  • Özel kurum devir, aracılık işlemleri
  • Özel kurumların öğretmen yetiştirme, rehberlik hizmetleri
  • Özel kurum teşvik işlemlerinin takibi